Търговско право


Богатият ни опит и дългогодишен стаж в областта на счетоводното, административно и бизнес обслужване, ежедневните ни контакти с различни държавни и общински институции, ни дават увереност да предлагаме и търговско – правни консултации и услуги.

За по-сложни казуси и необходимост от правна защита, си сътрудничим с доверена адвокатска кантора, чрез която предлагаме и регистрация на фирми, преобразувания, ликвидация на търговски дружества и всякакви други услуги в областта на търговското и гражданско право.

Scroll to Top